MATES PER KAPACITOR DHE INDUKTIVITET CMIMI : 8000 LEK

MATES PER KAPACITOR DHE INDUKTIVITET CMIMI : 8000 LEK

Description

MATES PER KAPACITOR DHE INDUKTIVITET CMIMI : 8000 LEK