CHARGER 2,5A

Ofrojme materiale elektrike civile dhe industriale, projektim dhe instalim te tyre, kabinave te shperndarjes TU dhe TM, sistemeve te ndricimit, mbrojtjes kunder zjarrit, sistemeve te vezhgimit, alarmit, vidiocitofonise, automatikes, impianteve te energjise se rinovueshme diell dhe ere.

Description

Charger 2,5A

Suitable for LPS/CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl. Adjustable charging current: 0,5A, 1A or 2,5A.