ELECTRIC CIRCUIT UNIT F 2 CIRCUIT DCM 19 2X3A (Copy)

Ofrojme materiale elektrike civile dhe industriale, projektim dhe instalim te tyre, kabinave te shperndarjes TU dhe TM, sistemeve te ndricimit, mbrojtjes kunder zjarrit, sistemeve te vezhgimit, alarmit, vidiocitofonise, automatikes, impianteve te energjise se rinovueshme diell dhe ere.

Description

Electric Circuit Unit f. 2 Circuits DCM 19″ 2x3A main/non-m

Max. load 2 x 650VA – fuse 4x F5A, 6,3x32mm. Suitable for LPS and CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl