Showing 1–16 of 24 results

Microohmeter CA 6250

  • Mat nga 0.0001mÙ (0.1µÙ resolution) deri 2500.0Ù
  • Teston 1mA, 10mA, 100mA, 1A and 10A
  • Zgjedh llojet e metaleve
  • Kontrollon temperaturen atomatikisht dhe manualishtn
  • Mban deri ne 1500 rezultate te testeve
  • Opsion testesh automatike
  • Printon direkt informacionin
  • Bateri te brendshme te rikarikueshme
  • Kase dyfish te izoluar kunder ujit