Helmet Sigurie 1000V

Helmeta e sigurise e prodhuar nga polietileni per te mbrojtur koken nga rreziqet mekanike dhe elektrike.
Perfshin parzmore plastike me gjashte pika ankorimi dhe rregullim manual.
Izolim elektrik deri në 1.000 V
Temperatura e punes: -10 ° C / + 50 ° C