Rripa Sigurimi

Rreth i plote i trupit ne perputhje me standardin EN 361. Perfshine dy pika lidhese (per t’u ngjitur lart dhe poshte) njera ne pjesen e pasme dhe tjetra ne zonen e barkut. Perfshine rripa rregullues te shpatullave dhe kembeve, si dhe rripin mbeshtetes te punes ne perputhje me standardin EN 358.